top of page

Projects

Project Internet4Kids

Web portal with materials for teaching digital technologies in primary and secondary schools. Funded by grants GAUK 360322 and GAČR 22-20771S. Go see it for yourself!

Publications & preprints

  • Drobná, Anna, Yaghobová, Anna and Brom, Cyril (2023). What Does the Internet Look Like? Novice Primary School Teachers' Preconceptions about the Internet: Preliminary Results. In ITiCSE 2023: Proceedings of the 2023 Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education V. 2. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA. https://doi.org/10.1145/3587103.3594205

  • Yaghobová, Anna, Drobná, Anna and Brom, Cyril (2023). "Are There Gears and Belts Inside the Computer?": Preliminary Results of Research on Preconceptions of 6-9-Graders. In ITiCSE 2023: Proceedings of the 2023 Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education V. 2. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA. https://doi.org/10.1145/3587103.3594178

  • Brom, Cyril, Yaghobová, Anna, Drobná, Anna and Urban, Marek (2023). "The Internet is in the satellites!": a systematic review of 4-15-year-olds' conceptions about the Internet. Educ Inf Technol (2023). https://doi.org/10.1007/s10639-023-11775-9

  • Yaghobová, Anna and Brom, Cyril (2022). Internet in the mind of children: Mental maps of beginner and advanced 5th and 9th graders. In Proceedings of the 17th Workshop in Primary and Secondary Computing Education (WiPSCE '22). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 26, 1–2. https://doi.org/10.1145/3556787.3556816

  • Drobná, Anna, Yaghobová, Anna and Brom, Cyril (2022). Preconceptions and attitudes of pre-service primary school teachers: towards teaching the principles of the Internet. In Proceedings of the 17th Workshop in Primary and Secondary Computing Education (WiPSCE '22). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 28, 1–2. https://doi.org/10.1145/3556787.3556818

  • Yaghobová, Anna, Drobná, Anna, Matějová, Markéta, Sedláčková, Petra, Zábrodská, Kateřina and Brom, Cyril (2022). Poster “Internet očima neaprobovaných učitelů informatiky”. ČAPV 30. Výroční konference: Proměny výchovy a vzdělávání a jejich reflexe v pedagogickém výzkumu. Babice, Czech Republic. Text of proposal.

  • Yaghobová, Anna, Drobná, Anna, Zábrodská, Kateřina and Brom, Cyril (2022). Poster "Learning about the Internet: work in progress".  EARLI Special Interested Group 03 – Conceptual Change. Zwolle, Netherlands. 

  • Yaghobová, Anna, Zábrodská, Kateřina and Brom, Cyril (2021). Poster "Prekoncepce o internetu u žáků 5. a 9. třídy základní školy". ČAPV 29. výroční konference: Na ceste ke spravedlnosti ve vzdělávání: pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku. Brno, Czech Republic. Text of proposal.

bottom of page